Stavba mosta Apollo 18. 4.—19. 9. 2004

Spusti prehrávanie